Program konferencie FM Camp 2022

Časy a poradie prednášok sú predbežné a do začiatku konferencie budú ešte upravené.

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

08. 09. 2022 (štvrtok)

8:009:00Registrácia účastníkov 

09:0009:35Ing.arch. Viliam Holeva, Modro - zelená infraštruktúra ako nástroj prírode blízkych riešení - regeneratívne metódy a postupy pri navrhovaní 
(detaily prednášky)
Pokiaľ dizajnéri nezmenia prístup k tvorbe na holistickejší, dizajn bude aj naďalej súčasťou problému a nie súčasťou riešenia“. Navrhovanie prírode blízkych riešení s nástrojmi, ktoré zohľadňujú trvalo udržateľné - environmentálne, kultúrne, sociálne a ekonomické aspekty.
09:3509:45Ing. Igor Stanek, CHASTIA s.r.o.Otvorenie konferencie FM Camp 2022 
(detaily prednášky)
Úvodné slovo organizátora konferencie, privítanie hostí, partnerov a predstavenie programu konferencie.
09:4510:10Ing. Michal Hesek, KOOR s.r.o.Úspory na energiách a zelená energetika  
(detaily prednášky)
Možnosti úspor v rámci prevádzky objektov z pohľadu prevádzky budovy. Zmena legislatívy a jej prínos v rámci výroby zelenej energie pre budovy. Možnosti agregácie pre budovy a areály.
10:1010:40Prestávka na kávu
10:4011:05Juraj Ferenczy, Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia, s.r.o.Efektívne riešenia a reálne dáta sú nevyhnutnosťou pre správne fungovanie budovy 
(detaily prednášky)
Dynamická zmena vonkajšieho prostredia aktualne spôsoboje zvšovanie cien energií a dôraz na kvalitu vnútorného prostredia, dlhodobé vzťahy so zákazníkmi dokážu priniesť obrovské benefity v poznani ich problémov a v optimalizácii návrhov, ktoré využívajú analýzu dát pre optimálne návrhy nových riešení.
11:0511:30Ing. Erik Vodhánel, Viessmann, s.r.o.Použitie obnoviteľných zdrojov energie v bytových a komerčných budovách  
(detaily prednášky)
V súčasnej dobe neustále rastúcich cien energií je potrebné sa obzerať po zdrojoch využívajúcich OZE, prípadne ich efektívnu kombináciu s využitím existujúcich a dostupných zdrojov. Prednáška na niekoľkých príkladoch ukáže výhody ale aj prípadné limity týchto riešení. 
11:3012:10Ing. Milan Orlovský, MBA, KOOR s.r.o.Panelová diskusia - Vízia zelenšieho Slovenska, nové eurofondy, zelená energia, GES a funkčná GES 
(detaily prednášky)
V príprave
12:1013:20OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
13:2013:45Ing. Róbert Ruňanin, ENGIE Services a.s.Prepojenie Facility manažmentu a energetiky sa stane nevyhnutnosťou 
(detaily prednášky)
Facility manažment už dávno nie je iba o údržbe a činnostiach vyplývajúcich z legislatívy. Prepojenie s energetikou je základom pre ďalšie fungovanie udržateľných budov. Aktuálna situácia na trhu s energiami proces zmeny a nastavenia iba urýchli.
13:4514:10Mgr. Andrea Čarabová, AGEL Servis a.s.Facility management realizovaný v podmienkach českých a slovenských nemocníc 
(detaily prednášky)
Od čoho závisí úroveň a kvalita poskytovania služieb FM v podmienkach ČR a SR nemocníc? Do akej miery ho ovplyvňuje financovanie v sektore zdravotníctva? A do akej miery závisí od očakávania zamestnancov a pacientov? Vo svojom príspevku Vám ponúknem porovnanie poskytovania vybraných služieb (upratovania, stravovania, logistiky,…) získaných na vzorke 46 nemocníc v ČR a SR prevádzkovaných krajom aj súkromnými prevádzkovateľmi. Vzájomné porovnávanie a benchmarking nám pomáhajú neustále hľadať priestor na zlepšenie. Ako veľa času musí prejsť, aby sme zlepšenie videli? Už dávno nestačí, že centrálny nákup vysúťaží dobré ceny za dodávku prístrojov, najlepšiu cenu za energie akú na trhu môžete dostať. Treba vedieť prístroj efektívne využívať a zdieľať, spotrebu zdravotníckeho materiálu a liekov odpisovať na pacienta a starostlivo pristupovať k spotrebe energií, potravín apod. K tomu je potrebná spolupráca a akceptácia nastavenia samotnými užívateľmi priestorov, odborníkov na hygienu, nutričných terapeutov, … Vždy musíme všetko robiť tak, aby sme neohrozili život pacienta. A našou odmenou je stabilný a spokojný zdravotnícky personál a pacient, ktorému naši kolegovia pomohli.
14:1014:35Ing. Martin Kaleta, Arridere s.r.o.
Jan Fical, Arridere s.r.o.
Využití technologie dronů nejen ve facility managementu a očekávaný vývoj 
(detaily prednášky)
Seznámení se s reálnou aplikací dronů v prostředí správy majetku různého charakteru. Slepé uličky, limity, ale i očekávané trendy v nejbližších letech.
14:3514:55Ing. Peter Brestovanský, OLO, a.s.Koncept centra opakovaného použitia vecí a jeho potenciál vo facility manažmente 
(detaily prednášky)
Stavba budov sa dnes riadi prísnymi pravidlami čo sa týka ich energetickej náročnosti a získanie rôznych certifikácií je okrem iného podmienené použitím recyklovaných materiálov pri výstavbe. Málo kto sa však následne zaoberá vnútorným vybavením - koľko energie a zdrojov stál nábytok a vybavenie. Využitím starších avšak funkčných vecí šetríme túto energiu a zdroje a znižujeme množstvo produkovaného odpadu. Tento koncept vie byť veľkou výzvou pre architektov pri zariaďovaní kancelárií. 
14:5515:15Prestávka na kávu
15:1515:40Ing. Juraj Kaba, Československá obchodná banka, a.s.
Ing. Marcela Rukovanská, BK, a.s.
Smart metering v pobočkách ČSOB 
(detaily prednášky)
Prezentácia nástroja na zvýšenie bezpečnosti priestorov ČSOB pobočiek a kancelárskych budov a ich energetický management využitím eIoT prvkov. Spôsob zberu získaných údajov a spolupráca so správcovskou spoločnosťou BK na ich interpretácii, analýza, návrh a implementácia zlepšení.
15:4016:00RNDr. Radovan Hilbert, YMS, a.s.Správa majetku v samosprávnom kraji 
(detaily prednášky)
16:0016:20Ing. Ján Michlík, AmiNet s.r.o.Budova, ktorá má Filipa! 
(detaily prednášky)
Doprajte svojej budove technológie, ktorými bude híčkať Vašich nájomcov! Integráciou prístupového a kamerového systému, vzdialených odpočtov energií, elektronabíjacích sústav a smart room riešení do jedinej aplikácie, sa tak budova zaslúžene posunie do tretieho tisícročia. A Vás to nemusí celé stáť ani len 1 euro
16:2016:40Ing. Michal Iľaš, KODYS SLOVENSKO, s r.o.
JUDr. PaedDr. Anita Krajcsíková, DS PROPERTY, a.s.
Evidencia a inventarizácia majetku prostredníctvom čiarových kódov a RFID. 
(detaily prednášky)
Každá spoločnosť má majetok. Ako však mať prehľad a vždy vedieť, kde sa čo nachádza? Ako je možné rýchlo, jednoducho a presne vykonávať inventúru majetku? Na konkrétnom príklade firmy DS PROPERTY, ktorá sa špecializuje na facility a property management si toto a ešte oveľa viac povieme.
16:4017:00Prestávka na kávu
17:0017:20Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., Acrea s.r.o.BIM ako nástroj pre správu budovy – teória vs. Prax 
(detaily prednášky)
Samotný fakt, že má budova svoju digitálnu dvojičku peniaze nešetrí. K šetreniu prichádza až keď sa s informáciami, ktoré digitálna dvojička poskytuje pracuje na každodennej báze na všetkých úrovniach správy a údržby a samozrejme ak sú tieto informácie neustále aktuálne.Prezentácia predstaví produktovú platformu NAVGARO - systém vyhotovovania a správy digitálnej dvojičky skutočnej stavby, vyhotovovanej na princípoch informačného modelovania (BIM) a spôsob jej každodenného využitia pre správu budovy.
17:2017:45Ing. Tomáš Polák, OKIN FACILITY SK, s.r.o.
Dalibor Lukeš, MBA, iotor a.s.
Praktické využití IoT technologií pro FM 
(detaily prednášky)
Praktické zkušenosti a reálné příklady využití technologií IoT v rámci Facility Management. Úspory a kontrola energií, monitoring technického vybavení budov, efektivní údržba, zdravé vnitřní prostředí budov a řadu dalších agend dokážete rychle, jednoduše a za rozumných nákladů realizovat pomocí technologií na bázi Internetu věcí. Přednášející se vás během přednášky pokusí inspirovat konkrétními příklady z praxe. Digitalizace FM může být snadná.  
17:4518:10Ľubomír Šardík, Hoval SK spol. s r.o.Použitie VZT jednotiek Hoval pre telocvične a športové centra 
(detaily prednášky)
Decentrálne vzduchotechnické systémy sa stávajú štandardom pri rekonštrukciách halových objektov. Prezentácia nám priblíži, aké je jednoduché zabezpečiť upravený čerstvý vzduch pre školákov a športovcov ako v rekonštruovaných objektoch telocviční tak v novostavbách. Samozrejmosťou je výroba tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov energií, výmena vzduchu s využitím rekuperácie a nutnosť vetrania iba v čase obsadenosti haly. Spomenieme aj praktické skúsenosti z inštalácie regeneračných jednotiek do tried a učební. Máte sa na čo tešiť!

Spoločenský večer

18:3020:00VEČERA v reštaurácii (pre ubytovaných v AquaCity hoteloch) High Tatras, AQUACITY Poprad
21:0001:00Spoločenský večer v bazénoch Blue Sapphire v AQUACITY Poprad v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.

09. 09. 2022 (piatok)

8:159:15Registrácia účastníkov

09:1509:40Ing. Juraj Nagy, Československá obchodná banka, a.s.Fotovoltika na administratívnej budove ČSOB Nitra 
(detaily prednášky)
Lokálny zdroj elektrickej energie pre budovu regionálneho centra ČSOB v Nitre. Návrh, realizácia a pripojenie 20kW lokálneho zdroja do distribučnej sústavy. Skúsenosti za 6mesiacov prevádzky vlastného zdroja elektriny.
09:4010:05Ing. Marek Zajíček, KOOR s.r.o.Projekt Sabinov GES - reálne skúsenosti 
(detaily prednášky)
Väznica Sabinov - projekt, v ktorom zadávateľ využil možnosť kombinácie vlastných investičných zdrojov a možnosti rekonštrukcie metódou GES. Ukážeme si, ako sa robí rekonštrukcia kotolne, vnútro-areálových rozvodov tepla, prípravy teplej vody, vonkajšieho aj vnútorného osvetlenia, vybudovanie nového fotovoltického zdroja a využitie studničnej vody - a to všetko za plnej prevádzky väznice.
10:0510:30Ing. Branislav Kalina, KODYS SLOVENSKO, s r.o.Smart hodinky pre biznis – Digitalizácia a optimalizácia pracovných procesov 
(detaily prednášky)
V súčasnej dobe, kedy sú big data najcennejšou komoditou sveta, prichádza nové riešenie NIVY WATCH, ktoré je jedinečnou kombináciou inteligentných hodiniek, indoorovej lokalizácie a softvéru určeného na zber dát. Dáta získané pomocou riešenie Nivy Watch pomáhajú digitalizovať a optimalizovať pracovné procesy, zvýšiť produktivitu a efektivitu zamestnancov a prispievajú k samotnému rastu organizácie.
10:3010:50Prestávka na kávu
10:5011:15Ing. Daniel Martynek, Callida, s.r.o.Zkušenosti s implementací CDE do organizací 
(detaily prednášky)
Cílem přednášky je předat své dosavadní zkušenosti s implementací CDE do organizací. Na praktických příkladech posluchačům ukázat jak začít, s jakými překážkami se během implementace můžete setkat, a v neposlední řadě i prezentovat další možnosti rozvoje tohoto systému po jeho zavedení. V rámci přednášky bych se rád zastavil u témat jakými jsou role BIM managera, Správce CDE a proces řízení změn (change management), který je s implmentací CDE velmi často spojován.
11:1511:35RNDr. Radovan Hilbert, YMS, a.s.Klimatická zmena a jej dopady na manažment rizík 
(detaily prednášky)
V príprave
11:3512:00Ing. Marek Pavličko, eIoT, s.r.o.
Ing. Matej Brestovský, eIoT, s.r.o.
IoT, energetická efektívnosť a prevádzka budov 
(detaily prednášky)
V príprave

Exkurzia

12:1513:45Rastistav Balog, Golfový rezort Black Stork, Veľká LomnicaStarostlivosť o golfové ihrisko a greeny očami profesionálneho greenkeepra (+ obed pre účastníkov exkurzie) 
(detaily prednášky)
Na exkurzii sa pozrieme na procesy údržby a starostlivosti o golfové ihrisko Black Stork vo Veľkej Lomnici. Exkurziou nás prevedie greenkeeper ihriska.
13:4516:00Golfový rezort Black Stork, Veľká LomnicaGolfový mini turnaj pre golfistov aj negolfistov so zaujímavou cenou pre víťaza 
(detaily prednášky)