Prednášajúci

Štvrtým ročníkom konferencie FM Camp 2022 (a ôsmym ročníkom technologických kempov) Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. Peter Brestovanský
OLO, a.s.

12 rokov bol riaditeľom divízie FM v jednej z najväčších spoločností so službami FM na Slovensku, rozbiehal a riadil jedny z najväčších FM projektov na Slovensku. V súčasnosti pomáha firmám budovať úspešné tímy prostredníctvom školení a teambuildingov. Venuje sa projektom cirkulárnej ekonomiky a opätovné využívanie vecí, tiež aj prednáškovej činnosti v oblasti FM a motivácie a taktiež je odborným garantom vzdelávania v oblasti Facility manažmentu pre FM Instutite

Mgr. Andrea Čarabová
AGEL Servis a.s.
CEO

Od roku 1999 sa venuje oblasti FM. Má skúsenosti s riadením sieťových projektov v oblasti FM, so zavedením a riadením outsourcing-u v oblasti FM, skúsenosti s efektívnym nastavovaním procesov zameraných na znižovanie prevádzkových nákladov ako aj z implementácie riešení zameraných na šetrenie energií. Pracovala vo VUB, a.s. na pozícii riaditeľky odboru Správy budov a investícii. Od roku 2014 sa venuje FM a investíciám v sektore zdravotníctva. Najskôr na Slovensku pracovala pre sieť nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare, neskôr v ČR pre Nemocnice Pardubického kraje. V súčasnosti pracuje pre sieť nemocníc AGEL v ČR a SR ako riaditeľ pre prevádzku a investície.

Jan Fical
Arridere s.r.o.
Vedoucí obchodu a rozvoje společnosti

LinkedIn Profil

Obchodní zkušenosti s prodejem služeb během své kariéry nabral například v Kongresovém centru Praha či v luxusním hotelu Radisson Blu Alcron Prague. Záhy přešel do světa FM a v různých obchodních pozicích zde již působí téměř 15 let. Již sedmým rokem je v roli obchodního šéfa a podílí se na akvizicích zakázek a rozvoji nových aktivit ve spol. Arridere s.r.o., specialistů na správu hotelových zařízení a komplexního FM řešení administrativních budov.

Ing. Michal Hesek
KOOR s.r.o.
COO - Riaditeľ pre organizáciu a riadenie spoločnosti

LinkedIn Profil

Michal Hesek je absolventom Stavebnej fakulty STU. V oblasti energetiky pôsobí 12 rokov. V súčasnosti je riaditeľom pre organizáciu a riadenie v spoločnosti KOOR. Riadi tam aj procesy ratingu ESG, tvorby inovatívnych riešení v rámci energetiky ako sú agregácia, využitie batériových systémov, tvorby PPA projektov a EÚ fondov.

Ing.arch. Viliam Holeva

Architekt

Architekt implementujúci princípy trvalej udržateľnosti do realizácií. V svojom prístupe ponúka inšpiratívne pohľady na prienik prírode blízkych riešení do projektov nových a existujúcich urbánnych štruktúr so silnou podporou biodiverzity. Autor projektov oscilujúci medzi „nemožným“ a nevyhnutným s odvahou prekonávajúcou stereotypy s výhľadom na „nové méty“.

Ing. Michal Iľaš
KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Partner Manager

LinkedIn Profil

Michal je absolvent Žilinskej univerzity. Pred siedmimi rokmi začal v spoločnosti KODYS SLOVENSKO ako softvérový konzultant. Aktuálne ako Partner Manager spravuje partnerskú sieť systému evidencie a inventarizácie majetku EVIDEI v 18 krajinách.

Ing. Juraj Kaba
Československá obchodná banka, a.s.
Manažér oddelenia rozvoja investícií a správy budov

Absolvent Stavebnej fakulty STU Bratislava. V roku 2001 som prišiel do ČSOB a od roku 2008 v rámci ČSOB finančnej skupiny zodpovedám za správu a servis budov. Aktuálne sú našou najväčšou výzvou  ciele znižovania uhlíkovej stopy a nástup elektromobility firemného fleetu

Ing. Martin Kaleta
Arridere s.r.o.
Ředitel společnosti

LinkedIn Profil

V oboru facility managementu jsem celý studijní a profesní život (15 let). Začínal jsem nastavováním standardů a centrálním nákupem služeb ve skupině Cimex a Orea Hotels. Po vybudování interního FM oddělení byla další výzva transformace tohoto oddělení v samostatný komerční subjekt poskytující služby facility a property managementu zejména na českém trhu nemovitostí – společnost Arridere s.r.o. Dnes společnost Arridere s.r.o. (7let na trhu) představuje stabilně rostoucího a inovativního poskytovatele služeb. 10 let v Představenstvu IFMA CZ, aktuálně Viceprezident. Otec 2 dětí, milovník adrenalinu.

Ing. Branislav Kalina
KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Sales director

LinkedIn Profil

Systémom automatickej identifikácie sa venuje takmer 18 rokov, počas ktorých pomáha zákazníkom z rôznych odvetví optimalizovať ich procesy. Z obchodného zástupcu sa v roku 2016 sa posunul na pozíciu obchodného riaditeľa. Popri tradičných AutoID technológiách sa snaží neustále prinášať nové technológie a riešenia.

JUDr. PaedDr. Anita Krajcsíková
DS PROPERTY, a.s.
Facility & Insurance Manager

V spoločnosti DS PROPERTY pôsobím 5 rokov a mám na starosti skupinu cca 60 spoločností v rámci divízie poistenia a správy majetku a taktiež v rámci skupiny spravujem budovy rôzneho charakteru.

Dalibor Lukeš, MBA
iotor a.s.
Ředitel společnosti

LinkedIn Profil

Dalibor již přes 2 roky vede tým společnosti iotor, který tvoří praktická a smysluplná řešení pro digitalizaci (nejen) Facility Management a to primárně na bázi internetu věcí (IoT). Využívá při tom svých odborných i manažerských zkušeností, které získal v uplynulých více než 25 letech praxe v lokálních i nadnárodních společnostech jako je Microsoft, Siemens či SoftwareONE. Jeho pracovní vášní je zpřístupnění digitalizace běžným uživatelům tak, aby se jí nebáli a současně jim dávala smysl.

Ing. Daniel Martynek
Callida, s.r.o.
Regionální manažér

LinkedIn Profil

Absolvent katedry Cestného staviteľstva na Žilinské univerzitě v Žilině. Obor stavebnictví jej už od mala fascinoval, proto si jím prošel od pozice projektanta, přes zhotovitele až po zástupce investora, kde i od roku 2016 implementoval medodu BIM. Spolupracoval s Českou agenturou pro standardizaci, kde se podílel na pilotních BIM projektech v ČR, a v současnosti působí jako regionální manažer společnosti Callida. Jeho snahou je pomáhat organizacím v rozvoji této metody. BIM vnímá jako nutnou evoluci stavebnictví a současně i jako možnost, jak tento obor více zatraktivnit aktuální generaci, v neposlední řadě také i jako cestu, jak efektivně předat data získaná při realizaci pro správu a údržbu majetku.

Ing. Juraj Nagy
Československá obchodná banka, a.s.
Technik energetických zariadení budov

Absolvent STU Bratislava, odboru Energetické stroje a zariadenia. Od ukončenia štúdia pracujem v oblasti optimalizácie energetickej spotreby budov a energetickej ich certifikácie. Aktuálne v rámci ČSOB zodpovedám za optimálny chod systémov TZB jednej z najmodernejších administratívnych budov v Bratislave. Mojou pracovnou náplňou je energetický manažment, zodpovedné užívateľské správanie zamestnancov ústredia ČSOB, ako aj agenda súvisiaca so znižovaním emisií CO2 a vplyvu našej vlastnej prevádzky na životné prostredie.

Ing. Milan Orlovský, MBA
KOOR s.r.o.
Konateľ/CEO - Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

LinkedIn Profil

Milan je spoluzakladateľom spoločnosti KOOR, ktorá je najväčším čisto slovenským poskytovateľom energetických služieb. Má na starosti obchodnú stránku firmy, jej smerovanie, stratégiu a rozvoj. Milan je aj členom Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Acrea s.r.o.

LinkedIn Profil

Ing. Tomáš Polák
OKIN FACILITY SK, s.r.o.
Strategic Business Director CEE

Od roku 1994 se pohybuje v oboru technických zařízení budov, a to jak z hlediska projekce, výroby instalace, tak zejména z hlediska provozování.Od roku 2001 je aktivně činný ve facility managementu.V roce 2008 obdržel od asociace IFMA ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti facility managementu. Od roku 2010 je ve společnosti OKIN FACILITY, a.s. zospovědný za stanovení strategie a vlastní business development a key-account management pro mezinározní klienty. Jedná se zejména o podporu obchodu na Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Ukrajině.

Ing. Róbert Ruňanin
ENGIE Services a.s.
Obchodný riaditeľ

LinkedIn Profil

Po skončení štúdia na Stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach pôsobil niekoľko rokov v spoločnostiach Skanska CZ a HERZ, spol s r.o., kde sa zaoberal obnoviteľnými zdrojmi energie. Od roku 2013 pracuje v spoločnosti ENGIE Services a.s., ktorá patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a realizácií technologických riešení

Ľubomír Šardík
Hoval SK spol. s r.o.
Technical Engineering Support

LinkedIn Profil

Pracuje na pozícii Technical Engineering Support pre vzduchotechniku vo firme Hoval. Pred tým 6 rokov v odvetí rezidenčnej vzduchotechniky v spolupráci s mnohými firmami na Slovensku aj v zahraničí.

Ing. Igor Stanek
CHASTIA s.r.o.
konateľ spoločnosti

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Property a Facility Management.Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Erik Vodhánel
Viessmann, s.r.o.
KAM energetika

LinkedIn Profil

Oblasti vykurovania sa venuje od vysokej školy, kde riešil najmä praktické zapojenia technológií v rezidenčnej oblasti. Po nástupe do spoločnosti Viessmann pracoval 7 rokov na pozícii obchodno-technického poradcu pre Žilinský región a neskôr ako poradca pre technológie OZE pre stredný a východný región Slovenska. Aktuálne je súčasťou tímu pre komplexné energetické riešenia v komerčnom a priemyselnom segmente.

Ing. Marek Zajíček
KOOR s.r.o.
Vedúci obchodného oddelenia

LinkedIn Profil

Vedúci obchodného oddelenia v spoločnosti KOOR, má skúsenosti v oblastiach návrhu a predaja energetických služieb, energetickej efektívnosti a marketingu v prostredí energetiky a IT. V súčasnosti sa venuje rozvoju projektov garantovanej energetickej služby pre verejný aj súkromný sektor a riadeniu obchodného tímu.