Prednášajúci

Šiestym ročníkom konferencie FM Camp 2018 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

Zoznam prednašajúcich je v príprave.